Chrystus Zmartwychwstał !!!

"Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja."

 

Niech blask Zmartwychwstania Pańskiego
rozproszy mroki grzechu, zwątpienia i niewiary,
niech napełni nasze serca radością i ożywi nadzieję.

Niech będzie światłem oświecającym
drogi życia doczesnego i prowadzącym nas
do Zmartwychwstania.

 

Naszym Drogim Parafianom, Szanownym Gościom i wszystkim
czytającym te słowa, błogosławionych Świąt Paschalnych

 

Życzą:

Duszpasterze z parafii św. Katarzyny

Wielkanoc 2017AD
Warszawa - Służew