Podsumowanie prac.

Największą satysfakcją nie jest to, że udało się zrealizować „Projekt Łazienka”, lecz ta wielka radość domowników, którzy już stracili nadzieję na zmianę swojej sytuacji. Na początku obliczyliśmy, że remont powinno udać się zamknąć w kwocie 10 000 zł. Lecz gdy ruszyły prace potrzeba było zwiększyć zakres działań. Dodatkowe przekopy i odnowienie korytarza. Ostatecznie Projekt Łazienka kosztował 22 000. Jedna czwarta została zebrana do puszki św. Antoniego. Połowa kwoty pochodziła od indywidualnych darczyńców, a brakującą część dołożył ks. Proboszcz.

Przydała by się nowa pompa wodna. Stara niestety ma moc do 7 metrów, a odległość domu od studni to 27. Koszt pompy, która by wystarczająco zasiliła rodzinę w odpowiednie ciśnienie wody to ok. 4000 zł. Jeśli chciałby ktoś jeszcze wspomóc proszę o kontakt: ks. Tomasz – tytustom@gmail.com.  

 

Chodząc po "kolędzie" dotarliśmy do rodziny, której postanowiliśmy bardzo konkretnie pomóc. Żyją w bardzo skromnych warunkach, nie mają łazienki, ani toalety w domu. Toaleta jest na dworze, jak i kran z wodą. W rodzinie jest osoba niepełnosprawna, która dzięki życzliwej pomocy p. Renaty może przyjeżdżać do Kościoła. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w Postnym Projekcie - jałmużny, a bardziej daru materialnego na ten cel. Potrzebujemy kilkunastu tysięcy złotych, by wykopać, zakupić i osadzić beczkę na szambo. Przebić się z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi do domu, a takze wyremontować i wyposażyć łazienkę. Ofiary można składać do Puszek: ze św. Antonim, lub Ofiara Pokutna. Można przynieść do kancelarii, lub przesłać na parafialne konto z dopiskiem Pomoc Caritas - Projekt Łazienka - Konto bankowe  78 2030 0045 1110 0000 0001 9750. Za wszystkie gesty pomocy i solidarności gorące BÓG ZAPŁAĆ!