Przed przyjściem do kancelarii należy przygotować:

  1. Informacje dotyczące chrzestnych: imię, nazwisko, wiek oraz adres + zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych że mogą takowymi zostać
  2. Akt urodzenia dziecka
  3. Akt ślubu - jeśli jest (chodzi o ślub kościelny)
  4. Jeśli rodzice dziecka są z innej parafii, to potrzebna jest zgoda z własnej parafii na chrzest poz parafią zamieszkania


Dodatkowo:

  • Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący!!! Katolicy, którzy ukończyli 16 lat, byli bierzmowani i nie żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich.          
  • Z kancelarii parafii, w której mieszkają, powinni dostarczyć zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym oraz potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi św.        
  • Chrzestnymi mogą być osoby przeciwnych płci (w wyjątkowych wypadkach wystarczy jeden chrzestny).
  • Rodzice dziecka powinni dostarczyć potwierdzenie odbytej spowiedzi.
  • Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający chrzest o godz. 18:30 - w Kościele.
  • Rodzice na chrzest przynoszą świecę i białą szatę.