Aby wszystkie formalności przebiegły szybko i sprawnie na początku najlepiej przyjść do kancelarii parafialnej, aby ustalić termin ślubu. Następnie należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Dowody osobiste
  2. Zgoda z parafii jednego z narzeczonych, na ślub poza parafią
  3. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu nauk przedmałżeńskich (kurs może trwać nawet 3 miesiące!)
  4. Zaświadczenie potwierdzające odbycie spotkań w poradnii rodzinnej
  5. Zaświadczenie konkordatowe z USC (ważne 6 miesięcy od wydania)
  6. Odpis aktu chrztu wraz z adnotacją o bierzmowaniu (ważne 3 miesiące od wydania)

Wszystkie te dokumenty najlepiej dostarczyć w jednym momencie do kancelarii parafialnej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wtedy też nastąpi spisanie protokołu przedślubnego (najpóźniej 1 miesiąc przed terminem ślubu!). Warto mieć na spotkaniu dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres).

Wtedy również wydane zostaną karty zapowiedzi które należy dostarczyć do właściwych parafii (zapowiedzi wygłaszane są w 2 kolejne niedziele). Muszą one wrócić do Naszej parafii podpisane i opieczętowane!

Tuż przed terminem ślubu, umówimy się również na spotkanie organizacyjne zwane czasem próbą, gdzie omówione zostaną ostatnie niewiadome oraz szczegóły ceremonii.