Zapraszamy wszystkich młodych do uczestnictwa w spotkaniach ministranckich. Kontakt z ks. Dariuszem. W tym roku wysłaliśmy 2 ministrantów na Kurs Lektorski ( http://www.wmsd.waw.pl/lektor/ ), którego celem jest: pogłębienie więzi z Chrystusem, ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego, a także pomoc w odkryciu piękna naszej wiary, szczególnie w liturgii i Biblii.