Przyjmuje w kancelarii we wtorki. Kontakt: d.noganski@wp.eu W Parafii zajmuje się: Przygotowaniem kandydatów do I Komunii Świętej. Opiekuje się Ministrantami, Scholą Dziecięcą "Katarzynki", Duszpasterstwem Akademickim przy SGGW i Szlachetną Paczką. Przewodniczy niedzielnej mszy z udziałem dzieci o godz 11.00.