18.02.2018 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

1.    Przez cały okres Wielkiego Postu zapraszamy w piątki na nabożeństwa Gorzkich Żali – dla dzieci o 17:00, dla wszystkich pozostałych po zakończeniu Mszy św. o godzinie 18:00.

 

2.    W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali dzień modlitw, postu i solidarności z misjonarzami na całym świecie. Tego dnia ofiara do puszek jest przeznaczona na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

 

3.    Wzorem lat ubiegłych będziemy w tym roku kontynuowali praktykę modlitw w wielkopostnych kościołach stacyjnych. Szczegółowe informacje na plakacie przy wejściu do kościoła.

 

4.    Zakończyła się kolęda w naszej parafii. Ze statystyk wynika, że z wizytą duszpasterską dotarliśmy do 675 rodzin. Być może frekwencja parafian podczas kolędy byłaby większa, gdyby nie to, że terminy kolędy i ferii zimowych w tym roku nałożyły się na siebie. Spotkania kolędowe są dla nas, Waszych duszpasterzy bardzo ważne. Doświadczamy wówczas Waszej staropolskiej gościnności i życzliwości. Dziękujemy za wszystkie konstruktywne uwagi przekazywane nam z troską o dobro parafii. Dziękujemy za ofiarność, dzięki której parafia jako instytucja może funkcjonować. Wyrazem tej wdzięczności jest nasza modlitwa za całą naszą społeczność.

 

5.    Ze spraw administracyjno – gospodarczych parafii, w minionym roku:

  • Otwarta i poświęcona została odnowiona kwatera wojenna na Nowym Cmentarzu
  • Powstały nowe alejki na cmentarzach
  • Uporządkowany został teren wejścia na Stary Cmentarz
  • Dzięki ofiarności jednej z naszych rodzin, odnowiliśmy zabytkową figurę Matki Boskiej sprzed wejścia do kościoła
  • Kończy się remont budynku Zarządu Cmentarzy
  • Oprócz tego z nadejściem wiosny zakończy się budowa Kolumbarium na Starym Cmentarzu. Ściana Kolumbarium zamknie cmentarz od południa. Powstanie nowa furtka, a obok niej stanie odnowiony krzyż i ołtarzyk, przeniesione z alei głównej cmentarza

 

6.    Przy okazji pragnę zasygnalizować jeszcze jedną sprawę. Pod koniec ubiegłego roku zrodził się pomysł, aby na terenie naszej parafii – jako najstarszej w Warszawie, związanej z wydarzeniami historycznymi, ufundować kapliczkę – pomnik upamiętniający twórców naszej Niepodległości z racji 100 rocznicy odzyskania jej przez Polskę. Inicjatywę pomocy przy realizacji idei wykonania pomnika, wykazali panowie profesorowie, Marek Marian Drozdowski, wybitny polski historyk, Lech Królikowski i Tomasz Borecki – były rektor SGGW. O dalszym rozwoju wypadków, postaram się informować na bieżąco.