Za grupę studentów i duszpasterską akademicką opiekę uczelni SGGW odpowiada ks. Dariusz Nogański.