Wszelkie sprawy związane z pochówkami, nagrobkami, opłatami prosimy kierować do
Zarządu Cmentarzy Służewskich, ul. Fosa 17, 02-768 Warszawa


Godziny przyjęć:

Poniedziałek 9:00 - 13:00
Wtorek 9:00 - 17:00
Środa 11:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00

kontakt: tel. 22 847 63 58 / e-mail: zarzad-cm (małpka) swkatarzyna.eu

 

R E G U L A M I N    C M E N T A R Z Y

 

Cmentarz przy ul. Renety/Fosa znajduje się przy terenach plebanii kościoła św. Katarzyny. Położony blisko kościoła, co najmniej równie stary co parafia, która została erygowana w 1238. Na jego terenie odnaleziono urnę z epoki kultury łużyckiej. Został częściowo zniszczony w czasie powstania listopadowego, odnowiony i rekonsekrowany w 1839. Zachowane sprzed tego okresu trzy groby kominowe. W dniu 28 października 1989 podczas uroczystości z udziałem Józefa Glempa na terenie cmentarza w miedzianej urnie wykonanej przez Andrzeja Renesa złożono ziemię pobraną z miejsc egzekucji i pochówków ofiar komunistycznego terroru, to jest z terenów obu służewskich cmentarzy, skarpy warszawskiej, służewskiego klasztoru dominikanów, toru wyścigowego na Służewcu, Powązek i okolic ulicy 11 listopada.

 

Cmentarz przy ul. Renety / Fosa

 

Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej, został założony w 1900 (choć prawdopodobnie na tym terenie chowano wcześniej, m.in. poległych w trakcie insurekcji kościuszkowskiej. Leżą tu m.in. żołnierze, którzy zginęli w okolicach Warszawy w roku 1914, a także (w tym samym miejscu) żołnierze polegli w trakcie II wojny światowej. Znajdują się tu również groby 82 powstańców warszawskich z Pułku Baszta. Na terenie włączonym w obręb cmentarza w latach 60., a być może także na terenie przyległego do cmentarza parkingu, w latach 1945-1956 potajemnie chowano bezimienne ofiary terroru komunistycznego.

 

Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej