Kandydaci do Bierzmowania odbierają Deklaracje z Kancelarii, lub po niedzielnych Mszach świętych. Dostarczają uzupełnione do 29.10.2017

 

Plan spotkań przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Katarzyny w Warszawie

29.10.2017  godz. 18.00 Msza Święta i uroczyste rozdanie indeksów.

 Po niedzielnych mszach o 18:00 spotkania w Bibliotece.

 Najbliższe spotkania:

 29 października, 26 listopada, 17 grudnia.

 Wymagania warunkujące przystąpienie do Sakramentu Bierzmowania (planowany na wiosnę 2019):

 1)    Do 29.10 dostarczyć uzupełnioną Deklarację Kandydata do Kancelarii, lub Zakrystii

 2)    Obecność na każdym spotkaniu potwierdzona wpisem w indeksie

 3)    Uzupełniony indeks (np. Triduum paschalne; Różaniec; Roraty; Gorzkie Żale; Droga Krzyżowa; Majowe…)

 4)    Napisanie i oddanie zadanych pisemnych prac tematycznych

 5)    Udział w niedzielnej Mszy świętej

 6)    Udział w katechezie szkolnej

 7)    Udział w rekolekcjach parafialnych w Adwencie i w Wielkim Poście

W przygotowaniu może uczestniczyć młodzież od trzeciej klasy gimnazjum. W przypadku młodzieży szkolnej warunkiem przyjęcia do grupy kandydatów do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej (wymagane jest pisemne poświadczenie uczestnictwa). W przygotowaniu mogą uczestniczyć także osoby dorosłe, które nie przyjęły tego sakramentu w wieku szkolnym. Spotkania prowadzi ks. Tomasz.