• Bierzmowanie w naszej Parafii.

  Spotykamy się w II niedzielę miesiąca po wieczornej mszy św.(o godz. 18.00), która jest dedykowana dla kandydatów. Cotygodniowe uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, jest warunkiem koniecznym, nie wymagającym uzasadnienia. Ponadto kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach życia Kościoła w roku liturgicznym ( nabożeństwa różańcowe, roraty), a także w inicjatywach wspierających wspólnotę parafialną.
  W przygotowaniu może uczestniczyć młodzież od trzeciej klasy gimnazjum. W przypadku młodzieży szkolnej warunkiem przyjęcia do grupy kandydatów do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej (wymagane jest pisemne poświadczenie uczestnictwa). W przygotowaniu mogą uczestniczyć także osoby dorosłe, które nie przyjęły tego sakramentu w wieku szkolnym. Spotkania prowadzi ks. Dariusz.
  Chętni aby jeszcze dołączyć do grupy, proszeni są o kontakt z ks. Dariuszem (d.noganski@wp.eu) lub pozostawienie w zakrystii lub kancelarii parafialnej kartki ze swoimi danymi (imię i nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu, adres E-mail). Zgłoszenia przyjmujemy do końca października.

  więcej...

 • Bierzmowanie - kilka słów o Sakramencie.

  Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
  • Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.
  W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.
  • Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.
  Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. • Bierzmowanie

  Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" .